เอเชียแปซิฟิก (ไทย)
เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

โปรดเลือกตำแหน่งที่ตั้งและภาษาของคุณเพื่อรับประสบการณ์เว็บไซต์ที่ดีที่สุด

เครื่องมือตัวเลือกผลิตภัณฑ์

รับข้อเสนอแนะผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือตัวเลือกผลิตภัณฑ์แบบโต้ตอบ

Barcode Better

ที่ TEKLYNX เราเชื่อว่าซอฟต์แวร์การจัดการบาร์โค้ดไม่ใช่แค่เพียงสิ่งที่คุณจะซื้อ แต่เป็นโซลูชันเทคโนโลยีแบบผสานรวมที่จะมอบประสิทธิภาพให้บริษัทของคุณ

Blog

TEKLYNX Blog: The Human Readable

The Why and How of a Paperless Label Approval Process

 

BY: TRAVIS WAYNE / DATE: 08/09/2020 / TOPICS: ENTERPRISE LABEL MANAGEMENT, LABEL TRACEABILITY

 

A common labeling challenge I’ve been hearing recently is the need to move toward a paperless label approval process. Instead of printing out sample labels, physically delivering them to each person in the approval process, and returning to the label design software to implement changes, companies are looking to digitally transform this process and make label approval paperless. 

READ MORE

Popular Blog Posts

Barcode Labeling Stability During COVID-19: How to do More With Less


BY: DOUG NIEMEYER / DATE: 02/04/2020 / TOPICS: CUSTOMER SUPPORT

 

READ MORE

How to Eliminate Waste in Label Printing with Lean Labeling Principles


BY: TRAVIS WAYNE / DATE: 28/01/2020 / TOPICS: LABEL DESIGN

 

READ MORE

How to Prove ROI by Integrating Labeling with Your ERP System


BY: NICK RECHT / DATE: 27/05/2020 / TOPICS: ENTERPRISE LABEL MANAGEMENT

 

READ MORE

All Blog Posts

The Why and How of a Paperless Label Approval Process

BY: TRAVIS WAYNE / DATE: 08/09/2020 / TOPICS: ENTERPRISE LABEL MANAGEMENT, LABEL TRACEABILITY

 

A common labeling challenge I’ve been hearing recently is the need to move toward a paperless label approval process. Instead of printing out sample labels, physically delivering them to each person in the approval process, and returning to the label design software to implement changes, companies are looking to digitally transform this process and make label approval paperless. 

READ MORE

How Label Management Software Improves Operational Efficiency

BY: NICK RECHT / DATE: 27/08/2020 / TOPICS: ENTERPRISE LABEL MANAGEMENT

 

Barcode labeling is a critical aspect of business operations to get your products to the right place at the right time. When it comes to improving operational efficiency, manufacturers regularly review key performance indicators like cycle time, on-time delivery, and customer return rate.

READ MORE

Enacting Efficient Processes to Prevent Labeling Related Recalls

BY: JENNA WAGNER / DATE: 07/08/2020 / TOPICS: LABEL TRACEABILITY, PRINT AUTOMATION, REGULATORY COMPLIANCE

 

One of manufacturing's biggest fears is a product recall - not only because of the potential for bad PR, but because of the wasted product, money, time, and potential safety risks for the users of their products.

READ MORE

How Top Manufacturers Overcame Labeling Challenges with TEKLYNX Software

BY: DOUG NIEMEYER / DATE: 28/07/2020 / TOPICS: การผลิต, ENTERPRISE LABEL MANAGEMENT

 

Within this blog post, we will showcase how three of our customers overcame labeling challenges in manufacturing with TEKLYNX print automation software, SENTINEL. 

READ MORE

How to Create GHS-Compliant Labels

BY: TRAVIS WAYNE / DATE: 09/07/2020 / TOPICS: สารเคมี, REGULATORY COMPLIANCE

 

For chemical manufacturers, importers, distributors, and employers in the US, GHS compliance is a requirement. Shipping chemicals without proper GHS labeling, or labeled under old HazCom standards, can result in fines and penalties against your business. Improperly labeled chemicals could potentially result in injury or death, making GHS-compliant labeling procedures critical to operations. Within this blog post, we will show you how to create GHS compliant labels with TEKLYNX software. 

READ MORE

How to Integrate Labeling Software Across Multiple Locations

BY: NICK RECHT / DATE: 25/06/2020 / TOPICS: ENTERPRISE LABEL MANAGEMENT, LABEL TRACEABILITY, PRINT AUTOMATION

 

Companies that need to print labels at multiple locations face unique challenges. All printed labels should follow the same format and contain the same accurate data. However, that’s not always the reality if labeling software is not integrated and standardized across all locations.

READ MORE

Why TEKLYNX is the Best Labeling Software for Medical Devices

BY: NICK RECHT / DATE: 09/06/2020 / TOPICS: อุปกรณ์ทางการแพทย์, ENTERPRISE LABEL MANAGEMENT, LABEL TRACEABILITY, REGULATORY COMPLIANCE

 

The medical device industry is one of the most highly regulated industries out there.

READ MORE

How to Prove ROI by Integrating Labeling with Your ERP System

BY: NICK RECHT / DATE: 27/05/2020 / TOPICS: ENTERPRISE LABEL MANAGEMENT

 

No matter what industry you’re in, proving Return on Investment (ROI) is always a top priority. Are you getting more than what you put in? How much money did you save? Well, I’m here to tell you that you can prove ROI with ERP labeling integration. Within this blog you will learn about TEKLYNX’ ERP labeling integration process, why our integration process helps improve your ROI, and how to prove ROI with your ERP labeling integration.

READ MORE

Label Software for Meal Delivery: An Interview with a Business Owner

BY: TRAVIS WAYNE / DATE: 14/05/2020 / TOPICS: อาหารและเครื่องดื่ม, LABEL DESIGN, CUSTOMER SUPPORT

 

Over the past five years, meal delivery has grown from a niche industry to a mainstay of the food industry. Especially in the current circumstances caused by the COVID-19 outbreak and subsequent lockdown orders, meal delivery is now an essential method for families to get dinner on the table.

READ MORE

Why In-House Label Printing is the Best Option

BY: TRAVIS M. WAYNE / DATE: 17/04/2020 / TOPICS: LABEL DESIGN, ENTERPRISE LABEL MANAGEMENT, COLOR LABELING

 

A constant theme in todays manufacturing world is the need for automation.

READ MORE

Barcode Labeling Stability During COVID-19: How to do More With Less

BY: DOUG NIEMEYER / DATE: 02/04/2020 / TOPICS: CUSTOMER SUPPORT

 

With what’s happening in the world right now regarding COVID-19, you’re probably trying to do more with less in your manufacturing facility. In the current state that manufacturing is in – lower operational headcount and unpredictable production volume – eliminating manual steps is a necessity.  

READ MORE

The Best Label Software for the Food & Beverage Industry

BY: NICK RECHT / DATE: 26/03/2020 / TOPICS: อาหารและเครื่องดื่ม, LABEL DESIGN, ENTERPRISE LABEL MANAGEMENT, REGULATORY COMPLIANCE

 

When it comes to the food and beverage industry, it is incredibly important to have the best label software in place to ensure efficiency, stability, and peace of mind throughout the supply chain.

READ MORE

EU MDR Labeling Software Helps Companies Comply

BY: DOUG NIEMEYER / DATE: 12/03/2020 / TOPICS: อุปกรณ์ทางการแพทย์, เภสัชกรรม, REGULATORY COMPLIANCE

 

Lately, there’s been quite the buzz around the European Union Medical Device Regulation or better known as, EU MDR. The EU MDR is a priority for all companies in the medical device industry that distribute products in the EU and will officially take effect on May 26, 2021. This regulation has more need for data management and complex assessment procedures than the regulation it replaces (MDD – Medical Devices Directive). 

READ MORE

Why Commercial Off The Shelf Labeling Software Solutions are the Right Fit

BY: JENNA WAGNER / DATE: 20/02/2020 / TOPICS: LABEL DESIGN, ENTERPRISE LABEL MANAGEMENT

 

At first glance, the custom option to almost anything sounds like the ideal solution. It's tailored to your needs exactly - what more could you ask for. If you're looking to save money and reduce unnecessary headaches, custom designed solutions might not be the right fit for you.

READ MORE

Choosing the Best Barcode Label Printing Software for Large Businesses

BY: NICK RECHT / DATE: 11/02/2020 / TOPICS: ENTERPRISE LABEL MANAGEMENT

 

When it comes to barcode label printing software for large businesses, there are quite a few everyday headaches that should disappear and make everyone’s lives easier – manual errors, wasted time, and unorganized label templates. Sounds like a great life, right?

READ MORE

How to Eliminate Waste in Label Printing with Lean Labeling Principles

BY: TRAVIS WAYNE / DATE: 28/01/2020 / TOPICS: LABEL DESIGN

 

When it comes to your barcode labeling software solution, implementing lean labeling and continuous improvement principles to your labeling environment reduces waste in label printing and saves you money.  

READ MORE

Barcode Label Printing Software for Medium Sized Businesses 

BY: JENNA WAGNER / DATE: 08/01/2020 / TOPICS: LABEL DESIGN

 

In medium sized businesses we often see the introduction of more labeling complexities due to higher volume of labels and product SKUs, more design and print users, heightened requirements, and integration needs. When you have a medium sized business, it’s important to keep in mind a few things when it comes to your barcode label printing needs.

READ MORE

Choosing the Best Barcode Label Printing Software for Small Businesses

BY: TRAVIS WAYNE / DATE: 19/12/2019 / TOPICS: LABEL DESIGN

 

Barcode label printing software offers an array of benefits to businesses of all sizes. So, how should a small business owner choose the best barcode label printing software? Consider your label printing needs today, but don't forget to look to the future. Follow these tips.

READ MORE

3 Ways to Manage Your Barcode Labels Better

BY: TONY BIENIEWSKI / DATE: 10/12/2019 / TOPICS: LABEL DESIGN, ENTERPRISE LABEL MANAGEMENT, PRINT AUTOMATION

 

Imagine painting a room and gathering supplies. You wouldn’t want to stop at three separate stores for your paint, primer, and brushes. It’s more convenient and efficient to stop at a store that carries everything you need, right?

READ MORE

3 Ways to Secure Your Barcode Labels Better

BY: TONY BIENIEWSKI / DATE: 21/11/2019 / TOPICS: ENTERPRISE LABEL MANAGEMENT

 

In today’s day and age, you can track just about anything; when your Amazon package will be delivered, where your friends and family are located, and even your pizza delivery! But what about your barcode labels?  

READ MORE

3 Ways to Print Your Barcode Labels Better

BY: TONY BIENIEWSKI / DATE: 07/11/2019 / TOPICS: LABEL DESIGN, ENTERPRISE LABEL MANAGEMENT, PRINT AUTOMATION

 

Without change there’s often no room for innovation or improvement.

READ MORE

6 Ways to Design Your Barcode Labels Better

BY: TONY BIENIEWSKI / DATE: 24/10/2019 / TOPICS: LABEL DESIGN

 

Everyone wants to do better. Whether it’s improving your health, career, or home, there’s always room to do things better. Well, what if I told you there’s a better way to design your barcode labels?

READ MORE

5 Signs It’s Time to Evaluate Your Labeling System

BY: DOUG NIEMEYER / DATE: 17/10/2019 / TOPICS: การผลิต, การจัดส่งและการรับสินค้า, การคลังสินค้าและการกระจายสินค้า, LABEL DESIGN, ENTERPRISE LABEL MANAGEMENT

 

You wouldn’t wait years to go to the doctor for a check–up.

READ MORE

Print Labels to Unlimited Printers with Label Design Software

BY: TRAVIS WAYNE / DATE: 30/09/2019 / TOPICS: LABEL DESIGN, PRINT AUTOMATION, REGULATORY COMPLIANCE

 

Are you tired of paying more for your label design software every time you add a printer? You don’t have to! 

READ MORE

Barcode Label Printing Software for Start-Ups

BY: JENNA WAGNER / DATE: 19/09/2019 / TOPICS: LABEL DESIGN

 

Every business has a unique barcode labeling environment and requires specific technology tailored to its needs.

READ MORE

How to Create Cannabis Labels On-Demand

BY: NICK RECHT / DATE: 27/08/2019 / TOPICS: ผลิตภัณฑ์จากกัญชา, LABEL DESIGN, PRINT AUTOMATION, LABEL TRACEABILITY, COLOR LABELING, REGULATORY COMPLIANCE

 

Keeping up with this fast-growing market can be overwhelming with the frequently changing labeling regulations and tracking from seed to sale, but TEKLYNX software can help with that. How? On-demand cannabis labeling! 

READ MORE

On-Demand Color Labeling Explained

BY: NICK RECHT / DATE: 07/08/2019 / TOPICS: การผลิต, การจัดส่งและการรับสินค้า, ยานยนต์, สารเคมี, การดูแลสุขภาพ, อุปกรณ์ทางการแพทย์, การคลังสินค้าและการกระจายสินค้า, เภสัชกรรม, ผลิตภัณฑ์จากกัญชา, อาหารและเครื่องดื่ม, LABEL DESIGN, REGULATORY COMPLIANCE, COLOR LABELING

 

Imagine a world without color - pretty boring, right?

READ MORE

GS1 Barcode Generator Creates Compliant GS1 Barcodes for You

BY: TRAVIS WAYNE / DATE: 30/07/2019 / TOPICS: การผลิต, การจัดส่งและการรับสินค้า, ยานยนต์, สารเคมี, การดูแลสุขภาพ, อุปกรณ์ทางการแพทย์, ค้าปลีก, การคลังสินค้าและการกระจายสินค้า, เภสัชกรรม, LABEL DESIGN, REGULATORY COMPLIANCE

 

Imagine hand drawing floor plans for the Empire State Building before AutoCAD was developed; if you made a mistake, you often had to start from scratch, the process took forever, and the risk for errors was high.

READ MORE

How Custom Label Printing Forms Create Your Ideal Printing Process

BY: TRAVIS WAYNE / DATE: 09/07/2019 / TOPICS: การผลิต, การจัดส่งและการรับสินค้า, ยานยนต์, สารเคมี, การดูแลสุขภาพ, LABEL DESIGN, PRINT AUTOMATION, LABEL TRACEABILITY

 

We all know the saying, “You can’t have your cake and eat it too.” I am here to tell you that with TEKLYNX 2019 products, it will feel like you can! Prior to TEKLYNX 2019 products, customization within the label print form was not possible.

READ MORE

The TEKLYNX 2019 Barcode Labeling Software Solutions Have Arrived

BY: TRAVIS WAYNE / DATE: 18/06/2019 / TOPICS: การผลิต

 

Take a moment and think about all of the individual activities required to get a product from the manufacturer to the consumer. Now, think about which of these activities rely on a barcode, label or both. The list is long and important, and it’s the foundation of product development at TEKLYNX.

READ MORE

Barcode Better: The TEKLYNX Brand Evolution and Continued Quest for Better

BY: JENNA WAGNER / DATE: 20/05/2019 / TOPICS: COMPANY UPDATES

 

It's here! Our global brand campaign launch showcasing our new logo, new mobile-friendly responsive website, new tagline, and more. The new look you see today has taken over a year to build, but the robust products and stellar experience you expect from TEKLYNX remain the same.

Read More

The Most Common Approaches to Making Barcode Labeling Easier

BY: NICK RECHT / DATE: 16/05/2019 / TOPICS: ENTERPRISE LABEL MANAGEMENT, PRINT AUTOMATION

 

Nobody wakes up in the morning wanting to have a difficult day, so why should your company want to wake up to a difficult labeling process? Having an easy labeling process is a goal for companies of all sizes because it not only reduces headaches, but also leads to fewer errors and less confusion when training new employees. If your company has the goal of streamlining your labeling process, TEKLYNX has something for you: three labeling best practices for making your labeling process easy.

Read More

Top Labeling Procedures to Prepare Your Company for Future Growth

BY: TRAVIS WAYNE / DATE: 16/04/2019 / TOPICS: ENTERPRISE LABEL MANAGEMENT

 

Growth is great, but sometimes, it can introduce new challenges across your organization, including your company's labeling process. The labeling process can sometimes be overlooked during future planning, despite labeling being mission critical to your business. If your company has the labeling goal of being ready for future growth, read on to discover how TEKLYNX recommends preparing. Remember, if you fail to plan, you’re planning to fail!

Read More

Realize Labeling Standardization in Three Steps

BY: TRAVIS WAYNE / DATE: 22/03/2019 / TOPICS: ENTERPRISE LABEL MANAGEMENT, LABEL DESIGN, LABEL TRACEABILITY

 

While variety may be the spice of life, it's the enemy of efficiency. When labeling processes are not standardized throughout your company, it makes it difficult to keep all of the label information the same. Looking to standardize? We’ve got you covered with three labeling best practices to help your company achieve its labeling goal of having everyone label the same way, which ultimately standardizes the labeling process across your company. Let's start with the easiest way to do this, which is to collaborate!

Read More

Three Key Methods to Reduce Labeling Errors

BY: NICK RECHT / DATE: 26/02/2019 / TOPICS: ENTERPRISE LABEL MANAGEMENT, LABEL DESIGN, LABEL TRACEABILITY

 

Labeling errors can be costly, which is why it's imperative that these errors are kept to a minimum. From a missing or incomplete label, your product has the potential to put consumers at risk, be recalled, or receive hefty fines…maybe all three! To help your company achieve its labeling goal of reducing errors, TEKLYNX has developed three labeling best practices that minimize mistakes. Let's start with the easiest way to reduce errors in your labeling process, which involves using a database.

Read More

Need for Speed: Tips to Boost Label Print Speeds

BY: TRAVIS WAYNE / DATE: 29/01/2019 / TOPICS: ENTERPRISE LABEL MANAGEMENT, PRINT AUTOMATION, LABEL DESIGN

 

Does your company have a labeling goal of printing faster? Most companies do since faster print speeds ultimately create efficiency. To help your company begin achieving its labeling goal, TEKLYNX has developed three labeling best practices focused on streamlining the printing process to create faster print speeds. Let's start with the best practice that focuses on the core way print speeds are affected: communication.

Read More